Vitajte na stránkach

PD „SNP“ so sídlom v Sklabini

Poľnohospodárske družstvo „SNP“ so sídlom v Sklabini

je spoločnosťou zaoberajúcou sa primárne konvenčnou poľnohospodárskou výrobou so špecializáciou na chov hovädzieho dobytka v prevažnej miere mliekového typu a chov oviec. Zároveň vykonáva činnosti v oblasti mäsopriemyslu, stravovania a prevádzkuje aj obchody.

Družstvo hospodári na výmere 1800 ha poľnohospodárskej pôdy v katastroch obcí Sklabinský Podzámok, Sklabiňa, Záborie, Turčianske Jaseno, Horný a Dolný Kalník. Horský charakter tejto krajiny je priam predurčený na chov hovädzieho dobytka a oviec. Z dôvodu využitia daností chotára, podnik s takmer 40 ročnou tradíciou, ktorý zamestnáva 70 pracovníkov, dosahuje špičkové výsledky v chove dojníc holštajnského plemena a v produkcii prvotriednych ovčích syrov a bryndze.

Napíšte nám

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

Živočíšna výroba

V živočíšnej výrobe sa družstvo zameriava na chov hovädzieho dobytka mliečneho typu a chov oviec.

Od roku 2000 vlastní družstvo šľachtiteľské stáda plemena cigája, ktoré sa nachádzajú na hospodárskych dvoroch – Sklabiňa, Záborie, Turčianske Jaseno. Bol nám pridelený dekrét pre experimentálny chov krížením plemena cigája s lacaune a východofrízskym plemenom. Naďalej sa na dvore Sklabiňa udržiava úžitkový cigájsky chov. Po získaní štatútu šľachtiteľského chovu družstvo odchováva plemenné barany ako i jahničky na chov a predaj. V súčasnej dobe sa nachádza na družstve 1 100 ks oviec, z toho je 800 ks bahníc. Ročne sa u nás rodí 900-950 jahniat. Poľnohospodárske družstvo „SNP“ má v prevádzke dva salaše, nachádzajúce sa v Sklabini a Záborí. Od roku 2010 sa na obidvoch salašoch dojí v moderných kruhových dojárňach. Produktom pri chove oviec sú jahence, z ktorých ostáva 2,40 % na reprodukciu stád. Plemenné baránky a ostatné jahence predávame na Vianočný a Veľkonočný trh. Ročne sa ich predá vyše 700 ks. Od roku 1992 sa na hospodárskom dvore v Turčianskom Jasene chová mimosezónne stádo, z ktorého sa produkujú v decembri jahence na Vianočný trh. V zimných mesiacoch nám toto stádo zabezpečuje mlieko na výrobu syra. Ročne sa vyprodukuje 17 000 kg syra, pri realizačnej cene 5,11 €. Výroba syra na 1 bahnicu dosiahla 25,33 kg. Produkty, ktoré vyrábame z ovčieho mlieka sú čerstvé a údené syry, oštiepky, bochníky a vedľajší produkt žinčica. Predaj syra prebieha na obidvoch salašoch a v predajni „U mäsiarov“ v Martine.

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

Rastlinná výroba

Poľnohospodárske družstvo „SNP“ so sídlom v Sklabini hospodári na ploche 1800 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 580 ha ornej pôdy, od 420 do 1 522 m nadmorskej výšky. Prevažná časť poľnohopodárskej pôdy sa rozprestiera na svahoch Veľkej Fatry. Pôdotvorný substrát tvoria vápence, preto pH pôdy je prevažne slabo zásadité až zásadité. Hospodárime v katastri Sklabiňa, Sklabinský podzámok, Turčianske Jaseno, Horný Kalník, Dolný Kalník, Záborie a Belá-Dulice.

Rastlinná výroba je zameraná na výrobu krmovín pre silnú živočíšnu výrobu. Osev na ornej pôde tvorí pšenica, kukurica a krmoviny.

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

Mechanizácia

Závod mechanizácie využíva voľnú kapacitu techniky a pracovníkov na poskytovanie externých služieb pre poľnohospodárske subjekty v rámci celého Slovenska. Služby poskytujeme najmä pri výrobe krmovín (rezanie, vakovanie, odvoz rezanky), kombajnovom zbere obilia, zbere sena a slamy. Počas vegetačného kľudu zabezpečujeme zimnú údržbu komunikácii a priľahlých plôch našimi traktormi a vlastným sypačom s radlicou. V rámci projektu PRV 2007-2013 boli zakúpené nové návesy, zberací voz, mulčovač, diskové kosačky, vakovač, hnojovnicová cisterna a kŕmny voz.

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

Mäsovýroba

V mäsovýrobe sa od začiatku existencie spracováva bravčové a hovädzie mäso. Pri výrobe a spracovaní sa používa moderná technológia, ktorá sa neustále dopĺňa a modernizuje. V ponuke sú: bravčové a hovädzie mäso, mäkké a suché salámy, údeniny, párky, špekačky, čerstvé a údené klobásy, tlačenka, škvarky, slanina, masť, jaternice a iné. Tieto výrobky sú plnené do prírodných alebo umelých obalov. Dodávajú sa buď nebalené alebo v ochrannej atmosfére.

Katalóg produktov Vám poskytneme po vyžiadaní na e-mailovej adrese: masovyroba@pdsklabina.sk Mäso a mäsové výrobky si môžete objednať na tel. čísle 043/4262118.

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

Predajňa rozličného tovaru


Predajňa Rozličný nájdete na adrese Sklabiňa 112. V prevádzke si nakúpite následovný široký sortiment tovaru: mäso a mäsové výrobky z vlastnej mäsovýroby a iných dodávateľov, potraviny, ovocie a zeleninu, nealko nápoje, alkohol, cigarety a drogistický tovar.

Možnosť objednania tovaru vopred.

Otváracia doba
Pondelok 6:30 – 12:00
Utorok 6:30 – 17:00
Streda 6:30 – 17:00
Štvrtok 6:30 – 17:00
Piatok 6:30 – 17:00
Sobota 6:30 – 11:00
Nedeľa zatvorené

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

Predaj osív od spoločnosti FarmSaat AG


FarmSaat AG

je Nemecký šľachtiteľ, množiteľ  a predajca kultúrnych odrôd kukurice, ale aj tráv, ciroku, sóje a repy na bioplynové využitie. Novinkou v osivovom portfóliu sú medziplodiny.

Šlachtenie kukurice, následné množenie a predaj osív je dominantou tejto spoločnosti.

Spoločnosť, so sídlom v mestečku Everswinkel neďaleko Münstera, je na trhu len  od roku 2007, no už v súčasnosti patrí medzi TOP 10 predajcov osív kukuríc v Nemecku a má najväčšie medziročné nárasty predaja. Hybridy sa vďaka kvalite svojej genetiky etablovali nielen na nemeckom ale aj západoeurópskom, poľskom, českom trhu a uplatnenie nachádzajú aj na Slovensku. Hybridy sa ročne testujú na viac ako 200 stanovištiach, v roku 2015 sa odrody vedecky testovali na 16 miestach v Nemecku a Poľsku.

Jedným z pokusných miest na Slovensku bolo aj „PD SNP“ so sídlom v Sklabini v okrese Martin. Tu sa testovali sorty vhodné práve do oblastí severného Slovenka.  Do odrodového pokusu boli zaradené skoré a stredne skoré medzitypy,  v severných podmienkach vhodné najmä na produkciu siláže. Výsev bol orientovaný na odrody vhodné na stredné až ťažké pôdy s dostatočnou zásobou vlahy. Výsledky zberu len potvrdili  výnosový potenciál a kvalitu genetiky týchto materiálov.

Šľachtenie kukurice v dolnobavorskom Osterhofene vychádza z 30-ročnej úspešnej histórie.  Po mnohoročnej, presnej práci v oblasti vývoja a šľachtenia boli do osivového programu vybrané len tie najlepšie sorty. V ponuke osív kukurice  sú  veľmi skoré  až stredne neskoré hybridy od FAO 170 až do FAO 250, sorty vhodné či už na výrobu siláže, bioplynu alebo zrna. Markantným atribútom týchto odrôd sú predovšetkým zdravie listov, stabilita aj v stresujúcich podmienkach a vysoký energetický a výnosový potenciál.

V odbytovej oblasti je spoločnosť FarmSaat AG špecifická a jedinečná vo svojom marketingovom princípe – PRIAMY, DOSLEDNÝ, OSOBNÝ.

Osivá sa predávajú priamo , nie je ich možné kúpiť v obchode, iba prostredníctvom Farm- partnerov alebo cez internet. Týmto sa stávajú cenovo výhodnejšie a v pomere cena – výkon prinášajú pestovateľom výhodu.

Dôsledná šľachtiteľská práca, bez genetickej manipulácie, spolu so špecializáciou na sorty mierneho klimatického pásma šľachtené v bavorskom Osterhofene, sa vyznamenáva prvotriednymi výnosovými a kvalitatívnymi ukazovateľmi.

V neposlednom rade veľmi dôležitý osobný kontakt s poľnohospodárskou praxou

Farmpartner pre Slovensko:

Poľnohospodárske družstvo „SNP“ so sídlom v Sklabini

Sklabiňa 153, 038 03

Ing. Ivica Lačná, tel.: 0915 845 888

Viac na: www.farmsaat.com

ZOSTAŇME V SPOJENÍ

Kontakt

PD SklabiňaSekretariát
038 03 Sklabiňa 153, okres Martin
GPS súradnice 49°2’43.79″N 19°0’22.29″E
tel: 0915891732
Ing. Ivica LačnáPredseda
Kontakt: 0915 845 888
Ing. Alžbeta JamborováŽivočíšna výroba
mobil: 0905299350
Ing. Dušan KlinčuchMechanizácia
mobil: 0905 299 351
Ing. Igor MiertRastlinná výroba
mobil: 0907 812 825
Ida KurhajcováPredajňa - Rozličný tovar
tel.: 0905690597